Заказать звонок

Правилами обробки персональних даних

Офіційні правила програми лояльності PIZZA KING

Дані правила визначають офіційні умови участі в програмі лояльності PIZZA KING і обсяг прав і зобов'язань Організатора та Учасника програми.

1. Основні поняття і терміни

1.1. «Організатор» Програми - суспільство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, і його уповноважені представники.

1.2. «Програма» - накопичувальна програма лояльності, яка є комплексом дій і заходів, що дозволяє учасникам Програми купувати продукцію / послуги на спеціальних умовах. Програма діє в Піццеріях-учасниках, список яких визначається і може змінюватися Організатором Програми.

1.3. «Учасник» Програми - фізична особа, суб'єкт персональних даних, який виявив бажання брати участь у Програмі шляхом заповнення Анкети, згоден з умовами Програми і чия участь підтверджено Організатором.

1.4. «Піцерія-учасник» Програми - суб'єкт підприємницької діяльності (Піцерія), який підтвердила свою участь в Програмі, погодився з Правилами Програми і здійснює обслуговування Учасників Програми. Їх перелік може змінюватися шляхом розміщення інформації на сайті pizzaking.ua.

1.5. «Ідентифікатор лояльності» - номер мобільного телефону, який Учасник вказав при реєстрації в Програмі і пластикова Карта Teкст не найден. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особистості як Учасник Програми з метою визначення його права на отримання продукції / послуг на спеціальних умовах.

1.6. «Карта або номер телефону» носій, який використовується Учасником Програми для нарахування, накопичення і використання (списання) Кінг.

1.7. «Кінг» - облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника згідно Правил Програми, встановлених Організатором і / або піцерії-учасником Програми, і яка списується при отриманні Учасником продукції / послуг на спеціальних умовах.

1.8. «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній обліковій системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання Кінгів Учасника.

1.9. «Анкета» - реєстраційна форма, окремий документ або частина документа, яка надається Організатором або від його імені, при заповненні і підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь у Програмі відповідно до встановлених Правилами, а також дозволяє збирати, зберігати, обробляти і передавати надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми і відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.

2. Правила участі та реєстрації в програмі

2.1. Дана Програма є безстроковою і діє виключно в Піццеріяах-учасниках, що підтримують умови Програми Teкст не найден.

2.2. Програма є незалежним проектом і не підсумовується з іншими акціями, знижками, спеціальними пропозиціями, а також з іншими дисконтними, бонусними і накопичувальними програмами.

2.3. Учасниками Програми можуть стати фізичні особи, які досягли віку 18 років.

2.4. Стати учасником програми лояльності Teкст не найден можна трьома шляхами:

  • 1. Завантажити додаток Teкст не знайдений в Play Market або App Store, зареєструвати ім'я та номер телефону на який перейде смс код активації.
  • 2. Звернувшись на гарячу лінію, зареєструвати ім'я та номер телефону для верифікації на який перейде смс код активації.
  • 3. Звернувшись до адміністратора Піцерії, зареєструвати ім'я та номер телефону на який прийде смс код активації. Ознайомитися з Правилами Програми.

2.5. У разі якщо Учасник має кілька карт, Організатор програми залишає за собою право перерахувати кінги, які були отримані з цих карт, на одну карту Учасника програми. Також учасник може об'єднати бонусні рахунки повідомивши інформацію на гарячу лінію або заповнивши анкету для відновлення в Піцерії.

2.6. Учасник програми має право використовувати кінги при здійсненні покупок тільки в разі заповнення всіх обов'язкових полів анкети і після обробки заповненої анкети Організатором програми.

2.7. Якщо фізична особа з Правилами Програми згідно, заповнена і підписана такою особою Анкета передається адміністратору Піццеріяа-учасника. Заповнена анкета і підпис Учасника в ній підтверджує його бажання брати участь в Програмі, отримувати електронні листи, sms і електронні повідомлення, а також підтверджує те, що Учасник ознайомився з умовами і правилами Програми і приймає угоду користувача.

2.8. З Правилами Програми можна ознайомитися в піцерії-учасниках, на сайті, по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден.

2.9. Після передачі заповненої та підписаної Анкети адміністратору Піццеріяа-учасника кожен Учасник отримує одну Карту на умовах, визначених Правилами Програми. Карта Учасника підлягає реєстрації в системі Програми. При цьому Організатор Програми залишає за собою право відмовити фізичній особі у видачі та / або реєстрації Карти на свій розсуд.

2.10. Після завершення процесу реєстрації та активації Бонусного рахунки в Програмі починається нарахування та списання Кінг. Про кількість Кінгів на рахунку Учасника можна дізнатися в особистому кабінеті, по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не знайдений, в Піццеріяе-учасниці при наданні карти адміністратору Піццеріяа-учасника. Учасник може перевірити кількість нарахованих / списаних Кінга в рахунку при розрахунку за страви і напої в Піццеріяах-учасниках. Бонусний рахунок, обслуговується в усіх Піццеріяах, що беруть участь в Програмі. Їх перелік може змінюватися шляхом розміщення інформації на сайті Teкст не найден.

2.11. Ідентифікатор лояльності - карта, номер телефону або кінги не є платіжним засобом або грошової (валютної) одиницею і не можуть бути використані для здійснення банківських, кредитних, платіжних або інших операцій, не передбачених умовами Програми.

2.12. Програма розрахована виключно для особистого користування Учасника. Кінги Програми не можна передавати, продавати, перевести в готівку (перевести в грошовий еквівалент).

2.13. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції (використання для нарахування\списання кінгів)

2.14. Бонусний рахунок активний протягом терміну дії Програми, крім випадків його блокування або анулювання. Бонусний рахунок є власністю Організатора Програми і може бути вилучений / анульований у Учасника (виключена з Програми) в разі порушення Правил Програми, втрати картки або номера телефону Учасником, пошкодження або некоректної поведінки Учасника на розсуд Організатора.

2.15. Для блокування і відновлення бонусного рахунку, в разі заміни, втрати або пошкодження, а також для розблокування, Учаснику необхідно звернутися до Організатора по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден. Після уточнення персональних даних Учасника, рахунок буде заблокований, але період дії накопичених бонусів не припиняється. Для відновлення, Учаснику потрібно звернутися на гарячу лінію і повідомити що бонусний рахунок відновлюється.

2.16. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться за рахунком Учасника або його карти.

3. Анкета та персональні дані Учасник

3.1. Заповнюючи анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення анкети Учасника є обов'язковою умовою участі в Програмі.

3.2. Заповнена та підписана Учасником Анкета, підтверджує його добровільне бажання брати участь в Програмі та дає згоду (дозвіл) Організатору програми на обробку та використання будь-якими способами (збір, систематизацію, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення і т.п.) персональних даних, зазначених у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, в т. ч. для участі у всіх заходах рекламного чи іншого характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також дає згоду на передачу ( поширення) його персональних даних Піццеріяам-учасникам і Партнерам Програми і третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі і отримання інформації. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета свідчить також про його згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаності про те, що надані їм персональні дані вносяться в інформаційну базу персональних даних учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення фізичної особи з правами, які, згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства, надаються йому як суб'єкту персональних даних.

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.

3.4. Дані Учасника, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора, сам Учасник та інші особи, в тому числі Піцерії-учасники та Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних для участі Програмі, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Відповідальність за правдивість і правильність даних в Анкеті несе Учасник.

4. Права і обов'язки Організатора Програми

4.1. Програма є власністю Організатора.

4.2. Організатор має право призупинити або зупинити / закрити Програму частково або повністю, скасувати або змінити Правила і умови Програми на свій розсуд шляхом розміщення інформації на сайті Teкст не найден. У разі закриття Програми все кінги, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 1 (одного) місяця після розміщення відповідної інформації на вищевказаних сайтах.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі карти або реєстрації віртуального бонусного рахунку, заблокувати або припинити її дію в наступних випадках: -використання або спроба використання способом, який не відповідає умовам Програми, Правил Програми або законодавству України; - підозри в зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі або використання карти; - закриття, призупинення Програми, зміна Правил або умов Програми. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникають в результаті таких дій.

4.4. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх в рамках Програми та Правил.

4.5. Організатор періодично може інформувати Учасника про нараховані Кінг, акціях та інших заходах в піцерії-учасниках. Організатор не несе відповідальності за недоставку повідомлень Учасникам.

4.6. Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання карти Учасника третіми особами.

4.7. Організатор Програми залишає за собою право на свій розсуд змінювати правила, умови, терміни і порядок роботи Програми та Карт Teкст не знайдений, способи і кількість нарахування та списання Кінгів шляхом розміщення інформації на сайті Teкст не найден.

4.8. Організатор Програми та Піццеріяи-учасники не несуть відповідальності за технічні збої, що виникли в роботі Програми або при використанні карт, але при цьому докладають всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи.

5. Права і обов'язки Учасника

5.1. Учасник має всі права щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства України.

5.2. Учасник може змінити / доповнити свої персональні дані, а також заблокувати свій бонусний рахунок, відмовитися від участі у Програмі шляхом звернення до Організатора по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден.

5.3. Учасник надає Організатору, Піцерії-учаснику або Партнеру Програми, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру поштою, електронною поштою, телефоном та / або SMS.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію по перерахованим вище каналах комунікації, попередньо повідомивши про це Організатора по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден.

5.6. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Правила нарахування і накопичення Кінгів

6.1. Учасник Програми при оплаті замовлень накопичує кінги, які можуть бути використані на наступний день, в піцеріях або на доставку.

6.2. При нарахуванні / списання (використанні) Кінг 1 кінг еквівалентний 1 грн.

6.3. При використанні бонусного рахунку, кінги нараховуються Учаснику на все меню при готівковому і безготівкові розрахунки в розмірі відповідного відсотка від загальної вартості страв і напоїв в оплаченому Учасником рахунку. Відсоток залежить від суми накопиченого обороту, і становить:

в подарок после регистрации

3%

1000

5%

1500

7%

2000

10%

4000

12%

6000

15%

10000

18%

12000

20%

6.4. Нарахування Кінгів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови обов'язкового надання власної Карти або номера телефону до моменту розрахунку.

6.5. Після реєстрації учасник бонусної програми отримує 50 Кінгів за реєстрацію, доступні до використання ці бонуси будуть з другого замовлення. Далі нарахування Кінгів відбувається в загальному порядку.

6.6. За сім днів до Дня народження Учасника Програми (зазначеного в особистому кабінеті або анкеті) на рахунок Учасника зараховується подарункових 100 бонусів, про це Учасник повідомляється за допомогою інструментів комунікації, які були вказані Учасником при заповненні Анкети. Термін дії бонусів 7 днів до і 7 днів після дати народження.

6.7. Документом, що підтверджує нарахування Кінгів на рахунок Учасника, є оригінал фіскального чека з інформацією про нараховані Кінг і бонусна карта, яка була використана під час розрахунку за вказаними фіскальним чеком.

6.8. Кінги накопичуються протягом усього періоду проведення Програми.

6.9. Термін дії Кінгів становить 3 місяці з моменту останнього застосування карти (нарахування / використання). У разі, якщо протягом 3 календарних місяці з дати останнього застосування карти, Учасник не здійснив покупку, зараховані кінги анулюються. Про анулювання Кінгів Організатор може проінформувати Учасника Програми за 14 днів в Viber або за 3 дні sms на телефон вказаний в анкеті.

6.10. Після закінчення терміну дії Кінгів вони анулюються і не підлягають подальшому використанню та / або відновлення.

6.11. Кінги не нараховуються:

  • 1) Оплата акційних товарів і пропозицій;
  • 2) На частину чека, сплачену кінгами;

6.12. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування Кінг і перелік страв і напоїв, при покупці яких кінги не нараховуються.

6.13. Організатор має право списувати з рахунку Учасника Програми кінги, зараховані помилково, пов'язані з купівлею, яка була скасована, в разі скасування чека, а також у разі виявлення шахрайства та / або недобросовісних дій з бонусним рахунком і / або балансом Кінг.

6.14. Кінги зараховуються на рахунок Учасника Програми за умови, якщо для цього в Піцерії є всі необхідні технічні та / або інші можливості: присутній інтернет зв'язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У разі, якщо відсутні необхідні технічні та / або інші можливості для нарахування Кінг, можливо «відкладене» нарахування (за умови що учасник пред'явив бонусну карту або верифікувати номер телефону).

7. Списання / використання Кінгів

7.1. Кінги, які накопичені на Карті, можуть бути використані Учасником при замовленні страв з меню кухні та безалкогольних напоїв в піцерії-учасниках або на доставку.

7.2. Для списання / використання Кінг із карти, Учасник повинен надати Карту / номер телефону Учасника Програми і попередити офіціанта про своє бажання використати доступні кінги до моменту закриття рахунку. Кінги, які накопичені на карті, списуються з рахунку Учасника при процедурі розрахунку.

7.3. Використання Кінгів здійснюється за такою формулою: 1 кінг = 1 гривня знижки.

7.4. Учасник може використовувати нараховані кінги в розмірі, що не перевищує 50% від суми замовлення. При цьому на залишок суми рахунку, сплаченої готівкою грошима, будуть нараховані нові кінги.

7.5. Кожен кінг може бути використаний тільки один раз.

7.6. Кінги, які накопичені на рахунку Учасника, не є якимось грошовими коштами, валютою або засобом розрахунку і відповідно не можуть бути видані / перераховані Учаснику в перерахунку на готівку або безготівкові гроші.

7.7. Кінги не можуть бути використані: за послуги розваги або збиток майна; при замовленні алкогольних напоїв; при замовленні деяких безалкогольних напоїв і страв (перелік можна уточнити у адміністратора Піцерії-учасниці); якщо в профілі учасника не заповнені обов'язкові поля (ПІБ, ДР, тел.).

7.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання Кінг і перелік товарів, при покупці яких Учасник не може використовувати накопичені кінги.

7.9. Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку Учасника Кінг і термін їх дії, зателефонувавши на номер Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден і назвавши номер телефону, ім'я, по батькові та інші персональні дані, які заповнювалися Учасником в анкеті для участі в Програмі.

7.10. Кінги можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього у Піцерії-учасника є всі необхідні технічні та / або інші можливості: присутній інтернет зв'язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.

8. Привілеї та участь в промо активностях

8.1. Під час проведення промо активностей і спеціальних пропозицій для Учасників Програми може діяти додаткове нарахування Кінг, про які Організатор повідомляє за допомогою інструментів комунікації, які Учасник вказав при заповненні Анкети.

8.2. Кількість додатково нараховуються Кінг і умови їх нарахування уточнюються в персональних повідомленнях Учаснику та / або в Правилах промо активностей, які розміщуються на сайті Teкст не найден.

8.3. Нарахування додаткових Кінгів здійснюється виключно в разі виконання умов спеціальної пропозиції і / або промо та наданням Учасником власної бонусної картки до моменту розрахунку.

9 Інше

9.1. Питання, зауваження та пропозиції, які стосуються Програми лояльності Teкст не знайдений, Учасник Програми може оформити на сайті Teкст не найден або повідомити по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден.

9.2. Учасник, у разі наявності у нього претензій до транзакцій (нарахуванню, використання і / або анулювання) Кінгів на бонусному рахунку програми лояльності Teкст не знайдений, повинен пред'явити такі претензії не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту транзакції шляхом розміщення звернення на сайті Teкст не найден або повідомити по телефону Контактного Центру Teкст не найден Teкст не найден. Всі звернення, які будуть повідомлені в більш пізній термін можуть бути розглянуті на особистий розсуд Teкст не найден.